• Simosol Oy

Uusi metsäsuunnitelmapalvelu antaa yli 50 % tarkemmat tiedot puustosta kuin perinteiset menetelmät

Metsäsuunnitelmia on perinteisesti laadittu metsäammattilaisten tekemien koealamittausten ja kuvioinnin pohjalta. Tämä niin sanotun kuvioittaisen arvioinnin menetelmän tuottama tieto sisältää useita potentiaalisia virhelähteitä, etenkin jos kuvion sisäinen vaihtelu on huomattavaa. Uudessa Metsäni.fi-palvelussa metsävaratiedon keräykseen käytetään drooneilla kuvattua 3 cm tarkkuista ilmakuvaa, jonka pohjalta jokainen puu mitataan erikseen tekoälyä hyödyntäen. Näin saadaan tarkinta mahdollista tietoa puuston määrästä, puulajijakaumasta ja puuston terveydestä.


Metsäsuunnitelma koostetaan yksittäisten puumittausten pohjalta. Huipputarkan tiedon pohjalta luodut ennusteet ovat luotettavia, ja optimoidut hakkuu- ja toimenpidesuositukset nostavat metsätalouden tuottoa. Tarkkaa tietoa tarvitaan myös esimerkiksi metsätilakaupan yhteydessä, jolloin puustoarvioiden epätarkkuus lisää metsän arvon määrityksen virhemarginaalia.


Drone lentämässä
Kuva: Juuso Hiedanpää

Metsäni.fi palvelun tuottaa kolmen yrityksen yhteenliittymä: Metsälinkki Oy vastaa droonilennoista, MosaicMill Oy tulkitsee puuston ja Simosol Oy koostaa metsäsuunnitelman.

– Palvelu antaa yli 50 % tarkemmat tiedot puustosta kuin perinteiset menetelmät, ja erityisesti puulajikohtaisten ennusteiden tarkkuus on eri luokkaa. Yksinpuin mittaaminen mahdollistaa myös metsän terveydentilan tarkan seuraamisen, sanoo MosaicMill:n toimitusjohtaja Ismo Hippi.


Suunnitteluprosessissa käytetään MosaicMill:n puuntulkinta-algoritmejä ja Simosolin laskentaohjelmistoja. Suunnitelman tiedot on helppo viedä oman metsätoimijan, kuten MHY:n tai metsäteollisuuden tietokantoihin. Palvelu toimii Simosolin kehittämällä selainpohjaisella käyttöliittymällä, joka julkaistaan keväällä 2021.


– Nyt lanseerattava palvelu tuo erittäin tarkkaan tietoon perustuvan, niinsanotun täsmämetsäsuunnittelun, kaikkien metsänomistajien saataville. Kehitteillä oleva interaktiivinen palveluportaali mahdollistaa vuoropuhelun metsänomistajan kanssa, ja varmistaa että suunnitelma vastaa asetettuja tavoitteita. Metsäni.fi-palvelu on iso askel Suomen metsäsektorin digitalisaatiossa, Simosolin toimitusjohtaja Jussi Rasinmäki valottaa.Palvelussa metsä kuvataan robottikopterilla eli droonilla, jolloin käytettävä ilmakuvamateriaali on aina tuoretta ja huipputarkkaa. Kohteet kuvataan kesäkaudella kun puissa on lehdet. Muina vuodenaikoina lennätyksiä voi tilata esimerkiksi metsä- ja lumituhojen kartoitukseen.


– Kuvaukset suoritetaan noin 150 metrin korkeudesta ammattitason droonilla, jonka kamerat ja GPS-laitteisto on räätälöity metsäninventointeihin. Tämä mahdollistaa tarkkuudeltaan 3 cm ilmakuvat, Metsälinkin toimitusjohtaja Juuso Hiedanpää kertoo.


Metsäsuunnitelma on tilattavissa jo nyt osoitteesta Metsäni.fi.


Simosol Oy on johtava luonnonvarojen kestävään käyttöön ja optimointiin liittyvien ratkaisujen tarjoaja. Simosol toimittaa metsätalouden tietojärjestelmiä ja analytiikkapalveluita metsäsektorin toimijoille sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa asiakkaisiin lukeutuvat johtavat metsäyhtiöt, Suomen metsäkeskus sekä Metsähallitus. Yrityksen laskenta-alusta tuottaa vuosittain ennusteet kaikille Suomen talousmetsille.


MosaicMill Oy tarjoaa kaukokartoitus- ja paikkatietopalveluja Suomessa ja ulkomailla, keskittyen droonipohjaiseen metsäninventointiin. Suomessa asiakkaita ovat mm. Suomen metsäkeskus sekä metsäyhtiöt. Yksinpuin tehtävää puuston inventointia MosaicMill on kehittänyt vuodesta 2017 alkaen.


Metsälinkki Oy on Suomen johtava drone-palveluita tarjoava yritys. Metsälinkki on tehnyt ilmakuvauksia ympäri Suomen jo usean vuoden ajan. Yrityksen drone-pilotit ovat koulutettuja ammattilaisia. Yritys on kuvannut asiakkailleen yli 30 000 hehtaaria metsää ja muuta ympäristöä.